Norrhälsinge Skogsägare ekonomisk förening

Vi är en skogsägareförening med ett stort medlemsinflytande och vi är verksamma i huvudsak i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun.
Vårt mål är att vara en lokal förening med låga omkostnader och vi arbetar för högsta möjliga pris för det virke vi förmedlar. Genom ett högre massavedspris och genom att ha anpassade specialsortiment vill vi höja nettot hela vägen, från förstagallring till slutavverkning.

 

Välkommen Ulf

Vi hälsar vår nye medarbetare Ulf Bergvall välkommen som skoglig rådgivare
från och med den 1 september 2019.

 

Norrhälsinge Skogsägareförening söker en skoglig rådgivare

Arbetet innebär att serva våra medlemmar i skogliga frågor samt virkesanskaffning.
Din bakgrund får gärna vara skogsmaskinförare.

Välkommen att höra av dig till Pecka Wallin,ordförande
telefon 070 243 01 41

Vi höjer virkespriserna!

Plyfa från 22 cm i topp.
Höjt timmerpris.
Barrmassa 320 kr / m3 fub
Färsk granmassa 340 kr / m3 fub
Lövmassa 265 kr / m3 fub

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare
för mer information.

Vi har stor efterfrågan på såg- och svarvtimmer

Passa på - du får bra betalt för virket!

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information

Skogsgödsling, något för dig?

 

Skogsgödsling är en mycket lönsam åtgärd. Vinsten blir oftast 3-6 000 kronor per ha. Det är dessutom klimatsmart.

Kontakta din skogliga rådgivare 
om du vill veta mer.

Hur ser vår hembygd ut i framtiden?


Jag är bekymrad, inte för Norrhälsingeskog som häromveckan höll sin fjärde årsstämma och som vanligt i god stämning, utan för framtiden i vår hembygd.

Vi är nu etablerade på den regionala virkesmarknaden efter att ha klättrat över flera svåra trösklar, en del så höga att man inte trodde att dörrarna skulle kunna öppnas. I dag står de flesta på vid gavel! Det är ett högt tempo i våra gallringar och avverkningar nu och vi ser framtiden an!

Bekymret är att Plyfa, vår enda köpare i Nordanstig har problem med virkesanskaffningen. Såvitt jag vet är det vi i Norrhälsinge som tar ut lägsta toppdiameter av svarvtimmer. Det gör vi för att gynna skogsägaren då man får betydligt bättre betalt men också för att tänka lokalt.

Andra aktörer är kanske mer benägna att gynna de egna sågverken och då försvinner det lokala tänket. Vi är oberoende utan egen industri och kan sälja där man får bäst betalt. Detta är att tänka på för skogsägare som går Plyfa förbi. Min fråga till er är hur era barn och barnbarn ska kunna klara sig?

Det är också ett kommunalt och regionalt bekymmer för vår bygd. Vi brukar sjunga ” ja jag vill leva jag vill dö i Norden”. Jag vill leva och dö i min LEVANDE hembygd.

Vi måste tänka långsiktigt!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande

 

Norrhälsinge Skogsägareförening på Facebook

Följ oss på Facebook för att få mer information och nyheter.