Norrhälsinge Skogsägare ekonomisk förening

Vi är en skogsägareförening med ett stort medlemsinflytande och vi är verksamma i huvudsak i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun.
Vårt mål är att vara en lokal förening med låga omkostnader och vi arbetar för högsta möjliga pris för det virke vi förmedlar. Genom ett högre massavedspris och genom att ha anpassade specialsortiment vill vi höja nettot hela vägen, från förstagallring till slutavverkning.

Vi har stor efterfrågan på såg- och svarvtimmer

Passa på - du får bra betalt för virket!

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information

 

Vi höjer virkespriserna

Våra medlemmar får mer betalt för massaveden.

Barrmassaved 285 kr / m3 fub
Björkmassaved 260 kr / m3 fub

Vi erbjuder dig som medlem en barmarkspremie på normaltimmer 20 kr/m3 to och 15 kr/m3 fub på barrmassaved. Gäller för nytecknade kontrakt före 30 juni, 2018.

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare
för mer information.

 

Nu är det dags att beställa skogsgödsling

På de flesta fastmarker i Sverige är det kväve som är den begränsande faktorn för tillväxten. Undantaget är de allra bördigaste granmarkerna. Kvävegödsling med en giva på 150 kg kväve per ha i rätt bestånd ökar trädens barrmassa och ger en volymtillväxtökning på ca 15-20 skogskubikmeter per ha under en 8-10 årig effektperiod.

Förräntningen under effektperioden ligger på 10-15% årligen och är an av de mest lönsamma investeringar en skogsägare kan göra.

Norrhälsinge Skogsägareförening rekommenderar gödsling i friska bestånd av god kvalitet på medelgoda boniteter. Beståndet skall till minst 80% bestå av tall eller gran och växa på fastmark. Välj i första hand bestånd över 60 års ålder.

Kontakta din Skogliga rådgivare om du vill veta mera.

Ljuset är på väg tillbaka!

Det ökar också över Norrhälsingeskog.
Jag vill än en gång påminna om vikten att ha en lokal förening som är rättvis på så vis att alla får samma ersättning för virket och en god service i övrigt.

Vårt mål är att bli ännu större för att kunna sätta ett större tryck mot industrin. Långsiktighet är ett ledord för oss. Snabba klipp lockar kanske en del men det kommer en morgondag, den ska förhoppningsvis förvaltas av våra barn och barnbarn. De får också dras med räntor och utgifter som hör ett skogsägande till.

Så låt oss enas att stå emot splittringen av privata skogsägare! Väl mött till Norrhälsingeskog, föreningen utan egen industri. Här råder rättvisa!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande

 

Norrhälsinge Skogsägareförening på Facebook

Följ oss på Facebook för att få mer information och nyheter.