Norrhälsinge Skogsägare ekonomisk förening

Vi är en skogsägareförening med ett stort medlemsinflytande och vi är verksamma i huvudsak i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun.
Vårt mål är att vara en lokal förening med låga omkostnader och vi arbetar för högsta möjliga pris för det virke vi förmedlar. Genom ett högre massavedspris och genom att ha anpassade specialsortiment vill vi höja nettot hela vägen, från förstagallring till slutavverkning.

 

Välkommen Ulf

Vi hälsar vår nye medarbetare Ulf Bergvall välkommen som skoglig rådgivare
från och med den 1 september 2019.

 

Norrhälsinge Skogsägareförening söker en skoglig rådgivare

Arbetet innebär att serva våra medlemmar i skogliga frågor samt virkesanskaffning.
Din bakgrund får gärna vara skogsmaskinförare.

Välkommen att höra av dig till Pecka Wallin,ordförande
telefon 070 243 01 41

Vi har stor efterfrågan på såg- och svarvtimmer

Passa på - du får bra betalt för virket!

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information

Skogsgödsling, något för dig?

 

Skogsgödsling är en mycket lönsam åtgärd. Vinsten blir oftast 3-6 000 kronor per ha. Det är dessutom klimatsmart.

Kontakta din skogliga rådgivare 
om du vill veta mer.

Vi håller upp priserna!

Efter långdragna förhandlingar har vi till slut landat i endast marginella justeringar av våra prislistor, till skillnad från andra aktörer i området.
För oss är det viktigt att hålla massapriset uppe så att även en förstagallring blir lönsam. Om det röjs och gallras i rätt tid ökar tillväxten, vilket på sikt gynnar både skogsägaren och industrin genom ett ökat virkesuttag i framtiden.

Högt pris till leverantören är vårt signum. Jämför med oss innan ni gör affär!


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande

 

Norrhälsinge Skogsägareförening på Facebook

Följ oss på Facebook för att få mer information och nyheter.