Norrhälsinge Skogsägare ekonomisk förening

Vi är en skogsägareförening med ett stort medlemsinflytande och vi är verksamma i huvudsak i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun.
Vårt mål är att vara en lokal förening med låga omkostnader och vi arbetar för högsta möjliga pris för det virke vi förmedlar. Genom ett högre massavedspris och genom att ha anpassade specialsortiment vill vi höja nettot hela vägen, från förstagallring till slutavverkning.

 

Vi höjer virkespriserna!

Plyfa från 22 cm i topp.
Höjt timmerpris.
Barrmassa 320 kr / m3 fub
Färsk granmassa 340 kr / m3 fub
Lövmassa 265 kr / m3 fub

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare
för mer information.

 

Välkommen Daniel

Vi hälsar vår nye medarbetare Daniel Brolin välkommen som skoglig rådgivare
från och med den 1 augusti 2018

 

Vi har stor efterfrågan på såg- och svarvtimmer

Passa på - du får bra betalt för virket!

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information

Vi höjer ribban igen!


Det har blivit vårt signum att vara prisdrivande på virkesmarknaden i vår region. På tre och ett halvt år har vi till exempel lyft barrmassapriset med 90:- m3 fub för våra medlemmar.

Målsättningen är att fortsätta på den inslagna vägen, att flytta en del av skogsbolagens aktieägares stora vinster till skogsägarna som försörjer industrin med råvara. Detta är en rättvisefråga.

För att möjliggöra detta krävs en organisation utan dyra titlar. I vår förening har vi två titlar, Skoglig rådgivare och Administratör. Styrelsen tar de strategiska besluten och vår ledningsgrupp tar de omedelbara operativa besluten.

Just därför orkar vi med prishöjningarna. Det är inte de höga inkomsterna utan de låga utgifterna som är avgörade för ekonomin. En sanning gammal som gatan, men den håller även för en ung förening.

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande

 

Norrhälsinge Skogsägareförening på Facebook

Följ oss på Facebook för att få mer information och nyheter.