Årsstämma 17 november - styrelsen kommer att redovisa plusresultat

Den sista augusti gjordes bokslut för vårt första hela verksamhetsår. På årsstämman den
17 november kommer styrelsen att redovisa ett plusresultat! Inte illa pinkat av en trähäst, som nån sa.

Visst har vi haft en del "barnsjukdomar" men de har slipats bort undan för undan. Idag har vi en väl fungerande organisation, tack vare vår kompetenta personal!

Vi ser framtiden an, med god avsättning för virket, rejäla prislistor och fina premier för både timmer och massaved.

Vi är den prisdrivande föreningen helt enkelt!

Väl mött på stämman.


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande