Barmarkspremie för gran- och talltimmer

Efterfrågan på gran- och talltimmer är fortfarande hög hos våra timmermottagare. Vi erbjuder därför en barmarkspremie på 20 kronor utöver vår ordinarie medlemspremie.

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information.