Dagens industri skriver om Norrhälsinge Skogsägareförening!

I Dagens industri den 30 maj är det ett reportage om vår förening -

Uppror i skogen växer - Nystartad skogsägareförening vinner terräng i Hälsingland

Läs hela reportaget här

Foto Gustaf Tapper

Foto Gustaf Tapper