Det lackar mot jul!

Jag vill rikta ett stort TACK till vår eminenta personal, våra duktiga entreprenörer samt röjare och plantsättare. Tack vare era insatser har vi tills idag gjort ett resultat högt över budget!

I början av februari 2021 presenterar vi ännu ett i branschen välkänt namn som skoglig rådgivare. Tanken är att stärka västra flanken.

Jag skriver en stund är det bara en sak jag saknar och det är minusgrader. Var håller Kung Bore hus?

Med detta sagt vill jag önska alla medlemmar, blivande medlemmar, ovan nämnda och alla våra virkesmottagare som vi har mycket goda relationer till -

GUD JUL och GOTT NYTT VIRKESÅR!

Norrhälsingehälsningar 
Pecka Wallin, ordförande