Ett nytt år har tagit vid och med det nya möjligheter!

Vi är lokalt prisdrivande och i den grenen tänker vi fortsätta att spela första fiolen med tanke på skogsägarnas bästa.

Jag vill påminna om att det var Norrhälsingeskog som i fjol drev upp priset på massaveden i regionen. Förklaringen är låga kostnader och resurseffektivitet. Vi har inga dyra chefer, ansvarsfördelningen fungerar väl ändå.

Vi har kapacitet och resurser för alla skogliga åtgärder. Tveka inte att kontakta oss!

Gott Nytt skogsår!

Norrhälsingehälsningar

Pecka Wallin, ordförande