Extra årsstämma

Efter en rekordsnabb stämma, där vi fastställde några justeringar i stadgarna följde en informationskväll i samarbete med AREAL och Handelsbanken.

Kvällen avrundades efter att vi också berättat om Norrhälsingeskog för åhörarna.