Föreningens ordförande Pecka Wallin har hastigt gått bort

Föreningens ordförande Pecka Wallin har i förra veckan hastigt gått bort efter en kortare tids sjukdom. Peckas betydelse för föreningen kan inte nog uppskattas och han lämnar efter sig ett stort tomrum. Våra tankar går till hans familj och anhöriga. 

 

Föreningens arbete kommer att fortsätta som tidigare och frågor kring organisationen eller verksamheten besvaras tills vidare av styrelsen.