Från årsstämman 5 november 2015

Den femte november 2015 skrevs historia då Norrhälsinge skogägareförenings första årsstämma gick av stapeln i en harmonisk stämning.

Styrelsen kvarstår med undantag för Anna Sjödin som avyttrar sin fastighet och därmed avgår. Valberedningen har inte hittat någon kvinnlig ersättare.

Förslaget om stadgeändringar av styrelsen antogs utan reservation. Extra stämma kommer att utlysas i början av 2016 för att fastställa dessa i kombination med en informationskväll.

Läget ser bra ut inför kommande budgetår. Vi i styrelsen ser fram emot kommande utmaningar! 

Skogsägare tänk på att se över din skog. Om du inte hinner göra allt själv -  kontakta vår personal som kan hjälpa dig med allt från slutavverkning, gallring till röjning, markberedning och plantering. Det är lönsamt för dig som skogsägare att åtgärderna utförs i rätt tid!

Norrhälsingehälsningar
Pekka Wallin, ordförande