God avsättning för virke under hösten

Vi erbjuder premier för både tall - och grantimmer och har fortsatt god avsättning för virket med höjda prisnivåer.

Kontakta våra skogliga rådgivare så får du mer information.

Arne, Ann-Kristin, Monica, Thomas, Pär.

Arne, Ann-Kristin, Monica, Thomas, Pär.