God fortsättning på nya året!

Vi har haft årets första styrelsemöte. Optimismen är god och vi har hög avsättning för virket. Avverkningsviljan är bra tack vare våra höga prislistor som dessutom är kryddade med medlemspremier, likväl täcker vi våra "låga" omkostnader.

Föreningen håller extrastämma tisdag 21 februari 2017 klockan 18.30 på vårt kontor. Boka in det redan nu, kallelse kommer senare.

Vårt nyårslöfte är att vi ska växa ännu mer!


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande