Hur ser vår hembygd ut i framtiden?

Jag är bekymrad, inte för Norrhälsingeskog som häromveckan höll sin fjärde årsstämma och som vanligt i god stämning, utan för framtiden i vår hembygd.

Vi är nu etablerade på den regionala virkesmarknaden efter att ha klättrat över flera svåra trösklar, en del så höga att man inte trodde att dörrarna skulle kunna öppnas. I dag står de flesta på vid gavel! Det är ett högt tempo i våra gallringar och avverkningar nu och vi ser framtiden an!

Bekymret är att Plyfa, vår enda köpare i Nordanstig har problem med virkesanskaffningen. Såvitt jag vet är det vi i Norrhälsinge som tar ut lägsta toppdiameter av svarvtimmer. Det gör vi för att gynna skogsägaren då man får betydligt bättre betalt men också för att tänka lokalt.

Andra aktörer är kanske mer benägna att gynna de egna sågverken och då försvinner det lokala tänket. Vi är oberoende utan egen industri och kan sälja där man får bäst betalt. Detta är att tänka på för skogsägare som går Plyfa förbi. Min fråga till er är hur era barn och barnbarn ska kunna klara sig?

Det är också ett kommunalt och regionalt bekymmer för vår bygd. Vi brukar sjunga ” ja jag vill leva jag vill dö i Norden”. Jag vill leva och dö i min LEVANDE hembygd.

Vi måste tänka långsiktigt!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande