Kallelse till extra årsstämma 25 februari 2016

Vi har extra årsstämma torsdag 25 februari 2016 klockan 19.00 vid vårt kontor,

Bergsjöverkens företagsby, Bergsjö.

Efter att stämman avslutats har vi en informationskväll i samarbete med

Handelsbanken och Areal.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna

Styrelsen