Nu våras det - bra tid att se över skogsskiftet

Norrhälsingeskog är Sveriges yngsta skogsägareförening. Vi har funnits i 1 1/2 år nu. Det unika med oss är att ingen gjort detta på ca 80 år. Nu fanns behovet av oss, annars hade vi inte funnits idag med över 22 000 ha!

Vi är idag etablerade på den lokala virkesmarknaden; till ALLA skogsägares fängnad eftersom vi är prisdrivande!

Skogsägare, nu våras det - ta en lördagspromenad över skiftena och se över bestånden, titta i ungskogarna efter röjningsbehov. Till er som inser att "min" egen tid inte räcker till, hör av er till Norrhälsingeskog, vi hjälper gärna till.

Titta också efter granbarkborreangrepp, dessa kusar kan få katastrofala konsekvenser för oss alla.


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande