Prisdrivande!

Bestånden i skogen måste skötas och gallras oavsett prisläge. För att vi ska underlätta förstagallringar har vi med näbbar och klor sett till att vi kan behålla 300 kr/m3 fub för barrmassa i höst också.

Det är därför vi kallar oss prisdrivande!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande