Skogsdag vid Vallavallen, Forsa, 29 september

Fredag 29 september klockan 10.00 -14.00 har vi skogsdag i Forsa. Det är skyltat från väg 84, Näsviken.

• Visning av Ponsse gallringsgrupp.
• Information från Skogens gödsling av Lars Wiren.
• Information från Sky Forest av Jonny Jonsson.
• Apteringskurs med Jonny Wigert VMF vid tre tillfällen.
Klockan 10.30-11.15, 11.45-12.30 eller 13.00-13.45. Max 10 personer i varje grupp.

Anmäl dig för apteringskursen till -
Arne Andersson 070-555 29 35
Thomas Andersson 070-555 34 10

Vi bjuder på fika. Välkommen!