Svärmning av Granbarkborre

Överraskande snabb svärmning av granbarkborre – risk för ökade angrepp

Prognosen pekar mot minskande angrepp av granbarkborre för 2018.

Men redan nu svärmar granbarkborren vilket oroar Skogsstyrelsen i kombination med omfattande toppbrott.

På helahälsingland.se
https://www.helahalsingland.se/gavleborg/overraskande-snabb-svarmning-av-granbarkborre-risk-for-okade-angrepp

 Kontakta din Skogliga rådgivare om du behöver råd.