Välkommen Daniel

Vi hälsar vår nye medarbetare Daniel Brolin välkommen som skoglig rådgivare
från och med den 1 augusti 2018