Välkommen till skogsdag med exkursion fredag 4 november kl 12-15 i Steg.

Fredagen den 4 november är du välkommen till skogsdag med exkursion kl 12-15 i Steg.
Det är skyltat från avfart E4, 15 km norr om Hudiksvall.

Göran Sigvardsson berättar om löv- och barrskogsskötsel och småskaligt skogsbruk.
Jonny Johansson visar skogsbilder tagna med drönare.

Vi bjuder på förtäring.  

Har du frågor - kontakta Thomas Andersson, Skoglig rådgivare, telefon 072 - 555 34 10