Välkommen Ulf

Vi hälsar vår nye medarbetare Ulf Bergvall välkommen som skoglig rådgivare
från och med den 1 september 2019.