Vi expanderar!

Jag skrev före jul att vi redan hade sett ljuset. Idag är det nödvändigt med solglasögon. I början av maj presenterar vi ett i trakten mycket välkänt namn som är väl förtrogen med skogsbruket i vår region. Det är en illa dold hemlighet vem det är, men vi återkommer med det!

Skogsägare- håll koll i skogen, vi står till ert förfogande för alla åtgärder.

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande