Vi håller upp priserna!

Efter långdragna förhandlingar har vi till slut landat i endast marginella justeringar av våra prislistor, till skillnad från andra aktörer i området.
För oss är det viktigt att hålla massapriset uppe så att även en förstagallring blir lönsam. Om det röjs och gallras i rätt tid ökar tillväxten, vilket på sikt gynnar både skogsägaren och industrin genom ett ökat virkesuttag i framtiden.

Högt pris till leverantören är vårt signum. Jämför med oss innan ni gör affär!


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande