Vi höjer ribban igen!


Det har blivit vårt signum att vara prisdrivande på virkesmarknaden i vår region. På tre och ett halvt år har vi till exempel lyft barrmassapriset med 90:- m3 fub för våra medlemmar.

Målsättningen är att fortsätta på den inslagna vägen, att flytta en del av skogsbolagens aktieägares stora vinster till skogsägarna som försörjer industrin med råvara. Detta är en rättvisefråga.

För att möjliggöra detta krävs en organisation utan dyra titlar. I vår förening har vi två titlar, Skoglig rådgivare och Administratör. Styrelsen tar de strategiska besluten och vår ledningsgrupp tar de omedelbara operativa besluten.

Just därför orkar vi med prishöjningarna. Det är inte de höga inkomsterna utan de låga utgifterna som är avgörade för ekonomin. En sanning gammal som gatan, men den håller även för en ung förening.

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande