Vi växer!

Ser med glädje hur medlemmsantalet ökar. Ju fler vi är desto starkare blir vår förening.

Norrhälsingeskog har nu funnits i 1 1/2 år. Vi har en stadigt stigande kurva både på medlemmssidan och på aktiviteten i skogen. Volymen virke som strömmar genom föreningen är god.

Häromdagen fick jag till min glädje veta att vi har förmedlat rejält mycket skogsplant. Bra jobbat av vår personal. Vi  är en lokal heltäckande skogsägareförening!

Norrhälsingehälsningar

Pecka Wallin, ordförande