Vi vinner terräng!

Den lokala föreningstanken spirar!
Inte bara inom skogen utan även i andra branscher som till exempel mejerikooperationen.

Vi har haft en extra årsstämma med anledning av ett par smärre stadgejusteringar som klubbades i rask takt. Därefter följde en informationskväll i samarbete med Handelsbanken och AREAL. Som avslutning före fikat höll styrelsen en informations- och frågestund för medlemmarna. Flera av deltagarna uttryckte sin sanna glädje över våra höga prislistor som är kryddade med medlemspremier.

Vi växer och fler ska vi bli, 26 000 ha i medlemsareal på knappt två och ett halvt år visar att behovet finns.

Det är "coolt" att vara lokalt förankrad!


Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande