Vimekgallring en succé!


Vi har i två år sysselsatt Vimekgruppen från Hassela skogsentreprenad, till stor glädje för skogsägarna med minimala körskador och stormtåliga bestånd utan körvägar.

Lördag 13 maj hade vi återigen skogsdag med nämda ekipage i Fågelvik, 63 besökare vittnar om intresset!

Det är vår och barmark. Jag vill ta tillfället i akt att påminna alla om att ta en skogspromenad för att se över era skogar. Titta efter granbarkborreangrepp. Se över era röjningsbehov. Räcker inte tiden till så anlita Norrhälsingeskogs tjänster.

Till sist vill jag rikta ett stort TACK till vår suveräna personal som gör ett strålande jobb!!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande