Tjänster

Vi hjälper dig med allt från markberedning till slutavverkning.

  • Är du i behov av plantor?
  • Vill du ha hjälp med röjning?
  • Behöver din skog gallras eller slutavverkas?
  • Ligger skogsbeståndet långt ifrån bilväg – vi hjälper till med vägbygget
  • En skogsbruksplan är ett bra hjälpmedel för att sköta din fastighet – vi gör den åt dig

Har du inte den tid som behövs eller bor du lite längre bort ifrån fastigheten - då är det bra med en lokal kontakt.