Gallring

Genom att gallra skogen lägger man tillväxten på de bästa träden, de blir mer värda och senare billigare att avverka och träd med dålig kvalitet avvecklas.

Flera gallringar utförs normalt under omloppstiden, den första gallringen utförs när träden är ca 12 – 14 meter höga. I de flesta fall behövs det underväxtröjas före gallring.