Markberedning

Markberedning är i de flesta fall nödvändig för att få ett lyckat föryngringsresultat. Vid markberedning friläggs mineraljorden, ris och delar av marktäcket förs åt sidan. Markberedningen skapar en bra miljö för plantor vid plantering, gynnsam grobädd vid självföryngring och sådd. Det blir lättare att plantera när det är markberett.

Markberedningen utförs normalt andra sommaren efter föryngringsavverkningen.