Plantering

Plantering är föryngringsmetoden som snabbast ger ny skog, plantorna får ett försprång så att de växer ifrån konkurrerade vegetation. Plantering liksom sådd ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen.

Förädlade plantor är härdigare och växer snabbare än den gamla skogen. Plantering utförs senast året efter markberedning.