Röjning

Röjning är en viktig åtgärd, den påverkar lönsamheten i kommande gallring och föryngringsavverkning. I röjningen röjs träd med dålig kvalitet bort, färre stammar ger bättre stabilitet och de kvarvarande träden får högre tillväxt.

Utebliven röjning i ett stamtätt bestånd leder till klena stammar med dålig kvalitet och större risk för snö- och vindskador. Röjning är en investering i ditt skogsbruk som ger bra förräntning på nedlagda kostnader.